Zabava s prirodom !!!

Prekrasne plaže, tropske postavke i dragocjene životinje!

IMG_9979[12184].JPG
White Faced Monkeys
Racoons
Cote
Howler Monkey
Manuel Antonio National Park  Beach

U

Ovo je nekoliko prekrasnih stvorenja koja ćete vidjeti!